Jalan Menuju Kejayaan

Selamat natal & Tahun Baru

Allah Bapa kmai, kepadaMu kupersembahkan hari ini. Kutunjukan semua doa, pikiran dan perkataan, tindakan maupun suku-dukaku hari ini dalam kesatuan dengan PutramU, Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan diriNya dlam Ekaristi bagi keselamatn dunia. Kiranya Rok Kudus, yang menjawab Yesus, juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasihMu.

admin

Columnist, Cofounder of Avatar Global & Jumamatawari, sociopreneur in the insurance sector, respect cultural sensitivity with a local & global perspective.

Related Posts

Add new comment